Herodot Kültür Merkezinde gerçekleşen atölye çalışmalarına Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli, ilgili STK ve meslek odaları katıldı. İki gün boyunca, yaklaşık 4’er saat süren çalışmalar sonucu, Bodrum Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı eylem taslakları oluşturulurken planın yazım süreci başlatıldı.

Bodrum’a özgü ve katılımcı bir Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlamak amacı ile gerçekleşen toplantı; Su Yönetimi, Afet ve Risk Azaltımı, Tarım-Ormancılık ve Diğer Arazi Kullanımı, Binalar, Ulaşım, Atık Yönetimi, Kentsel ve Arazi Kullanım Planlaması temaları çerçevesinde yürütülen toplantıların son aşaması oldu.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesini (Covenant of Mayors for Climate and Energy) imzalamakla önemli bir adım atmış ve Bodrum’da emisyon azaltmanın yanı sıra, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak hedefiyle Bodrum Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarını başlatmıştı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Danışman Dr. Zeynep Yöntem’in moderatörlüğünde, 20 Haziran 2023-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında, il ve ilçe genelinde ilgili resmî kurumlar ve Bodrum Belediyesinin ilgili müdürlükleri ile 7 tematik toplantı yapılarak hedef önerileri belirlenmişti.

Kaynak: iha